Szukaj w portalu SEO

Firmy wspierające

CJRWind_Logo.jpg
pge.gif

Aktualności

Zgłoszenia na bezpłatne spotkanie z ekspertami NFOŚiGW należy przesyłać do 2 sierpnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW. Szkolenie dotyczy potencjalnych beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do swojej siedziby przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie 4 sierpnia br., szkolenie potrwa od 9:00 do 15:30. Więcej informacji o szkoleniu tutaj  
więcej

Tylko około 8 proc. gospodarstw rolnych zostanie objętych nowymi opłatami za pobór wody, które przewiduje projekt nowego Prawa Wodnego. Opłaty za wodę w rolnictwie dotyczyć będą wyłącznie sztucznie pobieranych wód w ilościach, które przekraczają 5000 litrów dziennie (tj. w ilościach przekraczających zwykłe korzystanie z wód).
więcej

Jak informuje portal gramwzielone.pl, Burmistrz Barcelony Ada Colau zapowiedziała powołanie miejskiej spółki, której zadaniem będzie kupno i sprzedaż energii z OZE wytwarzanej przez podmioty należące do miasta oraz obywateli. Spółka ma rozpocząć działanie jesienią 2018 roku.
więcej

Jak informuje Gazeta Wyborcza, Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej zostanie objęty programem termomodernizacji, w ramach której zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku. Projekt przewiduje powstanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400 kW, a także wymianę 4629 opraw oświetleniowych na energooszczędne LED ze zintegrowanym źródłem światła.
więcej

W dniu 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”. W trakcie konferencji Minister Energii zapowiedział, że projekt ustawy o rynku mocy powstanie pod koniec 2016 r. Stworzenie rynku mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a co się z tym wiąże ciągłość oraz niezawodność zasilania.
więcej

Opłata OZE wynosi 2,51 zł/ MWh. Wynika ona z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o OZE. Opłata ta jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.
więcej

Jak poinformował portal gramwzielone.pl, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad nową wersją programu wsparcia mikroinstalacji OZE Prosument. Obecnie trwają konsultacje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, ich koniec przewidziany jest na wrzesień. Dopiero wtedy NFOŚiGW przedstawi główne założenia nowego systemu wsparcia. 
więcej

W ubiegłym tygodniu na Malcie odbyła się konferencja Offshore Energy & Storage Symposium. Obecny na niej Karmenu Vella, komisarz unijny ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołóstwa zapewnił, że Komisja Europejska zamierza aktywnie wspierać technologie pozwalające na produkcję energii z fal i pływów morskich. 
więcej

Jak wynika z informacji portalu gramwzielone.pl, w pierwszym kwartale bieżącego roku podłączonych do sieci zostało ok. 2,5 tys. nowych mikroinstalacji, zwiększając ich ogólną liczbę do ok. 7,2 tys. Łączna moc wszystkich mikroinstalacji podłączonych do sieci wynosi obecnie 47 MW. 
więcej

Od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). W ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcje symulacyjne.  Do aukcji będą mogli przystąpić wyłącznie Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj. dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. Parametry aukcji symulacyjnych oraz czas trwania poszczególnych sesji dostępne są tutaj.
więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 114 »

Dostępne języki

Kalendarium

© Copyright 2007 Stowarzyszenie Energii Odnawialnej,   ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, tel. (022) 433 1238,   fax. (022) 433 1239,   biuro@seo.org.pl,   www.seo.org.pl

: Zaloguj się