Szukaj w portalu SEO

Firmy wspierające

CJRWind_Logo.jpg
pge.gif

Aktualności

Od 24 maja do 14 czerwca 2016 udostępniona będzie wersja testowa Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), za pośrednictwem której Prezes URE będzie przeprowadzać aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
więcej

Jak informuje portal globenergia, problem pojawił się po 20 kwietnia 2016 r., kiedy zaczęły obowiązywać nowe dyrektywy: niskonapięciowa i kompatybilności elektromagnetycznej. Prawo wymaga, aby produkty wprowadzane na rynek po wejściu w życie nowych przepisów były z nimi zgodne. Produkty znajdujące się w obrocie jeszcze przez 20 kwietnia posiadają jednak dokumenty potwierdzające zgodność z poprzednimi dyrektywami. W takich przypadkach Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych odrzucają wnioski o przyłączenie mikroinstalacji do sieci.
więcej

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GreenPower, które odbyły się w Poznaniu, wyróżnione zostały trzy produkty - wszystkie skierowane przede wszystkim do segmentu energetyki prosumenckiej.
więcej

Dzisiaj, tj. 24 maja 2016 r. na posiedzeniu Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa procedowana była ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, że odrzucone zostały wnioski o wysłuchanie publiczne i powołanie podkomisji, przystępiono do omawiania poprawek. Z uwagi na ograniczony czas Komisja przyjęła jedną zmianę i dwie poprawki.
więcej

PSE opublikowało raport, w którym przedstawione zostały prognozy pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016 - 2035.
więcej

Senacka Komisja Środowiska przedstawiła swoje stanowisko nt innowacyjnego wykorzystania ścieków jako źródła energii i zasobów.
więcej

Jak wynika z informacji firmy Advanced Communication, konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy dotkną około 3 tys. polskich przedsiębiorców. Nawet kilkaset tysięcy złotych może kosztować ich spełnienie wymogów nowego prawa.
więcej

W piątek, podczas XIX posiedzenia Sejmu została uchwalona ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Poprawki mniejszości zostały w całości odrzucone, przyjęto natomiast wszystkie poprawki rekomendowane na posiedzeniu Komisji Infratruktury, opisane szczegółowo tutaj.
więcej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
więcej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował „Plan Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2017-2022”. Plan zakłada wiele inwestycji energetycznych, istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.
więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 107 »

Dostępne języki

Kalendarium

© Copyright 2007 Stowarzyszenie Energii Odnawialnej,   ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, tel. (022) 433 1238,   fax. (022) 433 1239,   biuro@seo.org.pl,   www.seo.org.pl

: Zaloguj się